ماه: شهریور ۱۴۰۰

تعریف گرافیک تعریف هنر و هنرمند در عین سادگی خیلی پیچیده و گستردست. هنرمند به کسی گفته میشه که با استفاده از توانایی ها و تخیل آثار زیبا و مخاطب پسند خلق میکنه. مخاطب میتونه یه طیف خاصی از مردم باشه و یا جنبه عمومی داشته باشه. آثار ونسان ونگوگ نقاش هلندی ممکنه از نظر […]