ماه: تیر ۱۴۰۱

چه طراح حرفه ای باشید و چه در حال یادگیری طراحی مهم است که تفاوت مد رنگ CMYK و RGB را بدانید. در واقع اولین قدم برای شروع یک طرح با کامپیوتر دانستن فرق این دو و انتخاب صحیح است. باید تفاوت هرکدام را بدانید تا بدانید در کجا از کدام مد رنگ استفاده کنید. […]